La Barcelona de les Solucions

La Barcelona de les Solucions va ser una oportunitat excepcional de compartir exemples representatius de ciutadans que transformen el seu entorn immediat amb èxit en els seus diferents àmbits (tecnologia, cultura, qualitat de vida, economia …) i de reflexionar sobre el paper que han de tenir els mitjans de comunicació.

La Barcelona de les Solucions està impulsat per l’Associació En Positivo, entitat sense ànim de lucre que promou des de fa 8 anys, des del portal de notícies www.enpositivo.com, una nova visió constructiva del periodisme traslladant la seva filosofia proactiva a aquest gran esdeveniment.

veure web