Entitats que acceleren les solucions

In Notícies by Andrea

No són les úniques però són totes les que són. Exemples representatius d’entitats col·laboradores que ofereixen un servei útil i fan possible la posada en pràctica de solucions específiques a Girona ciutat i comarca.

Ajuntament de Girona

Equip de Govern, regidors i  personal  han demostrat el seu  compromís per aconseguir un ajuntament de proximitat amb els seus conciutadans i conciutadanes. Un dels projectes més importants i immediats es troba en convertir la ciutat en un gran campus que interconnecti tots els serveis, amb l’aposta de millorar la competitivitat i la divulgació de les carreres científic-tecnològiques.

Com a motor de força del teixit empresarial també s’espera remodelar el Palau de Fires de Girona per convertir-lo en un equipament més modern i adaptat a les noves necessitats. S’ha de destacar l’esforç i la ràpida adaptació que ha fet la ciutat a l’hora de tenir un equip de futbol a primera divisió. Els reptes de seguretat, mobilitat i ajustament de les dinàmiques d’un club d’aquesta categoria en el dia a dia dels gironins i gironines s’han superat bé en aquest primer any.

El projecte Girona Vores, de naturalització dels espais no urbans, recuperació de boscos, rius i camins que teixeixen la vora de la ciutat unint barris, és un exemple innovador de la importància que es dóna al benestar dels gironins i de les gironines.

Finalment fer esment a la inversió  de 3,8 milions d’euros que es destinaran a potenciar les indústries culturals i creatives de Girona i a la reconstrucció de l’antic cinema Modern.

Diputació de Girona

Aquesta institució que dóna suport als municipis de les comarques de Girona ha augmentat en els últims temps la seva inversió als ajuntaments gironins per mitjà del fons de cooperació econòmica i cultural.

S’ha d’assenyalar la convocatòria anual d’ajuts de 100.000 euros per donar suport a projectes singulars de desenvolupament econòmic. L’objectiu d’aquest programa és fer aflorar projectes innovadors amb capacitat de millora socioeconòmica amb la possibilitat de ser transferits a la demarcació de Girona.

En línies generals, la Diputació de Girona ha aprovat destinar al Fons de Subvencions 18.991.000 euros davant dels 14.320.000 euros de 2017. Amb aquest ajut, l’import augmenta en més de 4,6 milions respecte de 2017, un 32,6% i amb dos fons complementaris per finançar projectes que facilitin l’accés a les noves tecnologies i actuacions a camins.

Generalitat de Catalunya – Girona

El màxim organisme vertebrador de Catalunya  atorga a Girona un  protagonisme renovat. En l’últim curs, destaca el reforç en l’atenció de persones, 359 places més amb finançament públic per a persones grans i persones amb discapacitats.

La Generalitat de Catalunya a Girona té constituïda una Comissió Tècnica de Coordinació Institucional per a la prevenció de la conflictivitat juvenil, amb la voluntat de conèixer-ne l’estat als diferents municipis de les comarques de Girona i treballar per prevenir-la o col·laborar amb els ens locals per disminuir-la quan sigui una realitat. En l’àmbit cultural ressalta la promoció de la candidatura Patrimoni Mundial de la UNESCO de la Portalada del Monestir de Ripoll.

Compromesos amb el teixit empresarial destaca l’impuls de macroprojectes d’innovació i R+D i ajuts per facilitar a les empreses, sobretot a les petites i mitjanes, millorar el seu comportament ambiental.

Cambra de Comerç de Girona

La Cambra de Comerç de Girona treballa per millorar la competitivitat del teixit empresarial i econòmic de les comarques gironines i posa recursos a disposició de les empreses per a la millora continuada de la seva gestió.

Reuneix els i les representants empresarials escollits a les urnes en el Ple i crea opinió a favor de l’empresa. Entre les seves funcions hi ha la d’obrir mercats a l’estranger i facilitar les tasques d’exportació, promoure la formació dual i la mediació, assessorar i informar les empreses, promoure les noves tecnologies i impulsar la reflexió, l’anàlisi i la reivindicació d’infraestructures bàsiques per a l’economia.

Vehicula subvencions i ajuts pel món empresarial. També ofereix suport al Comerç i promou els valors empresarials.

Fundació Bancària   ”la Caixa”

Considerada una de les entitats més responsables d’Europa per diverses publicacions expertes, la Fundació Bancària ”la Caixa” gestiona de forma directa l’Obra Social, que treballa per a la construcció d’una societat més justa i cohesionada, impulsant iniciatives socials, invertint en investigació i educació i promovent la divulgació de la cultura i ciència. El 2018, destina 520 milions d’euros a impulsar accions socials amb vocació transformadora.

Anualment, l’entitat atén al voltant de 61.000 nens i nenes en risc d’exclusió; facilita més 23.000 llocs de treball a persones en situació de vulnerabilitat i promou 33.000 habitatges socials.

A Girona, el programa Incorpora de l’Obra Social ha facilitat la creació de 46 microempreses a emprenedors i emprenedores en situació de vulnerabilitat en dos anys. Un altre dels programes estratègics és CaixaProinfància, centrat en l’atenció a famílies gironines amb menors de fins a 18 anys en risc d’exclusió.

L’EspaiCaixa Girona ha esdevingut una referència per a la gent gran, amb l’objectiu de fomentar l’envelliment actiu i saludable.