Sinergies socials, una visió integradora

In Opinions by Andrea

Ramon Guardia
Director de Relacions Institucionals d’En Positiu. President de Valores&Marketing

Avui empreses i entitats socials no són mons oposats; sigui per necessitat o sincera filantropia, o la combinació d’ambdues. Afotunadament, s’està incrementant la col·laboració intersectorial per donar una resposta efectiva als actuals desafiaments socials i mediambientals.

La complexitat d’aquests exigeix aconseguir solucions conjuntes sobre la base d’un nou paradigma on el sector privat i social sumen esforços i recursos per aconseguir un major impacte i augmentar la seva eficiència.

D’una banda, les empreses busquen aliances que estiguin alineades amb la seva filosofia de negoci i reforcin la seva responsabilitat social corporativa de cara al seu públic objectiu. D’altra banda, les entitats socials requereixen finançament perquè els seus projectes es puguin dur a terme.

Girona és escenari de com aquestes sinergies socials poden ser reeixides. Així ho veiem en el sector del turisme i restauració en què l’empresa Mahou San Miguel ha engegat un programa de formació dirigit a joves amb problemes d’inserció laboral.

També la Fundació Formació i Treball de Cáritas és un altre magnífic exemple de complementarietat entre sectors. O Viure i Conviure, un programa que ofereix allotjament, a un cost molt reduït, a joves estudiants que han vingut des del seu poble per estudiar a la ciutat.

Aquestes col·laboracions demostren que generar valor social no és incompatible amb generar valor econòmic. Gràcies a aquest nou paradigma és més efectiu trobar solucions a les necessitats socials.