ramon-guardia

Quan una ciutat és socialment col·laborativa?

In Opinions by Editor

Ramon Guardia
Director de Relacions Institucionals d’En Positiu. President de Valores&Marketing
Quan parlem sobre si una ciutat és col·laborativa, pensem en economia entre persones, solidaritat, cooperació… Un focus més ampli em porta a pensar en tots els estaments que són presents a qualsevol ciutat, és a dir: organitzacions, empreses i administracions. Cadascuna té el seu paper assignat i la seva quota de responsabilitat en fer que la ciutat funcioni. La generació de recursos materials, la seva bona administració i la dinamització social son, respectivament, responsabilitat d’empreses, d’administracions i d’organitzacions ciudatanes. Però a La Girona de les Solucions constatarem que, una vegada complert el deure de cada un de aquest actors amb responsabilitat, es pot anar un pas més enllà. Entitats socials, empreses i ciutadans de Girona ens mostraran com es poden fer front a reptes en col·laboració. Veurem com persones amb capacitats intel·lectuals diferents, o que han perdut las possibilitats de trobar feina, s’estan incorporant a un nou treball. O com els nostres infants i joves poden disposar de noves eines per millorar la seva creativitat i innovar.
Tot això és possible gràcies a noves solucions construïdes de manera col·laborativa entre les empreses, les organitzacions i las persones.
Girona està obrint noves solucions a problemes socials perquè és una ciutat col·laborativa.