joan-ventura

Per un periodisme ètic

In Opinions by Editor

Joan Ventura
President del Col·legi de Periodistes a la demarcació de Girona

Una de les professions més castigades per la situació econòmica és la del periodisme, que intenta adaptar-se a la revolució que representen les noves tecnologies. Els mitjans de comunicació afronten aquesta transformació sense haver sabut trobar la pedra filosofal: el paper competeix amb les edicions digitals i la barrera entre la informació i el sensacionalisme cada vegada és més prima. La professió s’ha de reivindicar comunicant d’una manera constrastada i independent, perquè els ciutadans tenen el dret de rebre una informació veraç i descontaminada.

En el Congrés de Periodistes celebrat a Barcelona l’11 de novembre es va reflexionar sobre l’estat actual del periodisme i les oportunitats que ofereixen els nous formats i les noves tecnologies. Es va presentar l’actualització del codi deontològic per refermar la bona pràctica professional i el compromís ètic del periodisme. Des de la professió es reivindiquen els valors de la qualitat, l’excel·lència, la credibilitat i la responsabilitat.

En aquest camí és on hem de trobar el periodisme de solucions. A qualsevol mitjà de premsa, ràdio, televisio o digital, les persones han de ser tractades amb respecte i dignitat. No s’han d’usar expressions injurioses ni difondre dades imprecises. No es pot discriminar ningú a causa de la seva condició sexual, discapacitat física o mental, creences, origen ètnic, nacionalitat i extracció social. Cal evitar expressions vexatòries que puguin incitar a l’odi i a l’ús de la violència. Els periodistes han de ser sensibles amb la diversitat i actuar amb sentit de justícia i respecte a les persones i els grups afectats. Aquest és el primer pas per fer un periodisme ètic i de qualitat.