18/01/11 Eudald Casadesœs, Delegat Territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya a Girona. FOTO:PERE DURAN

La innovació al servei del ciutadà

In Opinions by Editor

Eudald Casadesús i Barceló
Delegat del Govern de la Generalitat a Girona

Aplicar solucions innovadores per oferir un servei públic més proper, eficient i de més qualitat és l’essència del model administratiu que aplica la Generalitat a Girona. Principalment des que ara fa sis anys va ser pionera en agrupar en un sol edifici tots els serveis que tenia repartits en vint-i-nou locals. Aquell projecte era tot un repte, però estem convençuts que, com altres projectes de la jornada La Girona de les solucions, ha contribuït i continuarà contribuint a construir un futur en positiu.

Amb la gestió integral que es du a terme a la Generalitat a Girona hem guanyat en eficàcia des de tots els punts de vista. L’eficàcia administrativa i econòmica és important, però encara més que l’edifici ens ha permès repensar el model d’administració territorial que volem oferir, més funcional i eficaç internament, però també centrat en prestar un millor servei als ciutadans. Aquesta és la nostra preocupació i el nostre gran repte.

Un exemple és l’Oficina d’Atenció Ciutadana que integra tota l’atenció de la Generalitat a Girona en un sol espai. Les gestions que s’hi poden fer no paren de créixer, com també la xifra d’usuaris, més de 132.000 l’any passat.

Sis anys després podem dir, amb la modèstia que ens ha d’empènyer a ser exigents, que aquesta aposta innovadora és l’encertada. Volem que el nostre model sigui un exemple d’estalvi, eficàcia i bon servei a les persones. Però també som conscients que hem de continuar treballant per millorar, per ser